เครื่องดูดควันและระบบระบายหมุนเวียนอากาศ

HOOD AND VENTILATION SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ระบบเครื่องดูดควันหมอกน้ำและระบบระบายหมุนเวียนอากาศ

ของเราช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน เดินระบบนี้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการประหยัดพลังงานและการใช้แป้งที่ต่ำลง เมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่า เครื่องดูดควันและระบบระบายหมุนเวียนอากาศ ของเครื่องจักรเป็นหัวใจหลักของส่วนการอบแห้งกระดาษแต่ละส่วน  ถ้ามีจุดน้ำค้างแค่นิดเดียวในระบบ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนพลังงานสำหรับการทำให้แห้ง นอกจากนี้ น้ำค้างของระบบดูดอากาศยังกำหนดศักยภาพ  ในการนำพลังงานกลับมาใช้ก่อนหน้านี้ ในการทำให้กระดาษแห้ง อัตราการนำความร้อนกลับคืนมาสูงจะเกิดขึ้นได้  ก็ต่อเมื่อระบบดูดน้ำค้างอยู่ในระดับสูงเท่านั้น

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

  • กำจัดจุดน้ำค้างสูงสุด - ใช้พลังงานต่ำ
  • การออกแบบแยกส่วนประกอบ - ถอดประกอบและประกอบใหม่ได้ง่าย
  • ลดความร้อนและเสียงรบกวนในห้องเครื่อง
  • การสูญเสียพลังงานต่ำ ลดความเสี่ยงในการควบแน่นของน้ำในระบบดูดหมุนเวียนอากาศ