HEADBOX SHEET

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

แผ่นหัวจ่ายเยื่อ เพื่อปรับปรุงการทำงานของหัวฉีดส่วนการขึ้นรูป หัวฉีดของตัวจ่ายเยื่อ เป็นส่วนสำคัญในตัวแปลการพัฒนาคุณภาพกระดาษในระดับสูง

หน้าที่การทำงาน

จ่ายน้ำเยื่อเข้าสู่ตะแกรงลวดเดินแผ่น 2 ส่วนตะแกรงลวดแผ่น (wire section หรือ forming section) ทำหน้าที่สำคัญ 2 อย่าง  คือ การก่อตัวเป็นแผ่นกระดาษด้วยกระบวนการกรองและการแยกน้ำออก (dewatering)

ใช้งานได้กับหัวฉีดจ่ายเยื่อทุกรุ่น

  • แบบเรียบง่าย ที่ใส่ลูกปัด
  • แบบบานพับโค้งมน
  • แบบโครงกระดูกสุนัข
  • แบบยึดตัว C-4
  • แบบความหนาตั้งแต่ 1 ถึง 3 มม. (0.040” ถึง 0.120”)
  • แบบขอบมาตรฐาน หรือขอบเรียว

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
  • ทำความสะอาดพื้นผิวแผ่นงาน
  • สามารถปรับการไหลของหัวฉีดให้เหมาะสมด้วยการออกแบบปลายแผ่น