ระบบจัดการม้วนกระดาษ

ROLL HANDLING

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

หัวใจสำคัญ ที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมคือการออกแบบ Layout ที่ ประหยัด พื้นที่และเชื่อมต่อกับเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์จัดการม้วนที่ อัตโนมัติต่อเนื่อง

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับม้วนกระดาษ ที่ใหญ่และหนัก แต่ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมี ความทนทานอุปกรณ์นี้ จะช่วยป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ไม่ให้เกิดการเสียรูป

ประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เป็นการทำงานแบบ อัตโนมัติเต็มรูปแบบในการขนส่งและจัดการกับกระดาษ, กระดาษแข็ง ,และม้วนทิชชู่