ชุดห่อม้วนกระดาษ

ROLL WRAPPING

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ระบบห่อลูก roll สำหรับ roll ทุก size และทุกความจุ  ผลิตภัณฑ์ Modulwrap มีเครื่องห่อที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อกระดาษ kraft เพื่อการป้องกันที่ดีที่สุดต่อภูมิอากาศ, สิ่งแวดล้อมและ ความเค้นด้าน mechanical

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

เครื่องห่อสามารถติดตั้งกับส่วนหัวอัตโนมัติและการใช้ฉลากซึ่งเป็นมาตราฐานในอุตสาหกรรม รูปแบบการทำงานรวมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เพียงพอ รับรองเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกในสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

เครื่องห่อที่ปลอดภัยที่ใช้กับกระดาษ kraft ในการป้องกันสูงสุดต่อภูมิอากาศ, สิ่งแวดล้อมและ ความเค้นด้าน mechanical