ระบบตึงเชือกส่งหางกระดาษ

ROPE TENSION SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ระบบตึงเชือกส่งหางกระดาษของ MATECH จุดประสงค์คือต้องรักษาความตึงของเชือกให้คงที่อยู่เสมอในระบบของการส่งหางกระดาษ

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ระบบตึงเชือกส่งกระดาษทำงานด้วยระบบ OPTITENSION ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของทาง MATECH ที่มีโครงแบบรางเลื่อน และกระบอกสูบเชื่อมต่อโดยตรง ซึ่งจะทำให้ระบบเชือกจะทำงานด้วยความตึงของเชือกที่เพียงพอและคงที่ตลอดเวลา ใช้งานที่ตำแหน่งส่วนอบแห้งกระดาษ / ส่วนเคลือบผิวกระดาษ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ปรับปรุงระบบการส่งหางกระดาษให้ดียิ่งขึ้น
  • การต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำ
  • มีระบบตอบสนองการทำงานที่รวดเร็ว และสามารถชดเชยอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงของความตึงของเชือก
  • มีการรองรับความตึงของเชือกในระยะที่มากกว่าแบบของรายอื่นๆ