ระบบตรวจเช็ค Web Break Monitoring

WEB BREAK MONITORING SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ระบบ WMS นั้นสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาสาเหตุหรือที่มาของปัญหากระดาษขาดขณะเดินเครื่องที่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านคุณภาพอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล้อง WMS ได้กลายเป็น "อัจฉริยะ" ด้วยความสามารถในการจดจำภาพแบบเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นปัญหาและมีการเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนผิวกระดาษได้อย่างรวดเร็ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขณะนี้กล้อง WMS สามารถทำงานในลักษณะเดียวกับระบบตรวจสอบ Web Inspection (WIS)  ดังนั้นเมื่อรวมคุณภาพของภาพที่ดีขึ้นกับจำนวนภาพต่อวินาทีที่มากขึ้น การลงทุนในเทคโนโลยีการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมบนกระดาษแบบใช้กล้องอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรทุกประเภทและทุกขนาดก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล และเป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่านั่นเอง

หน้าที่และการใช้งาน

  • ระบบสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เก็บภาพมาได้ทันทีและสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ทั้งหมด และยังสามารถดูประวัติย้อนหลังได้หลายวัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โดยละเอียดของการหาสาเหตุการขาดของกระดาษขณะเดินเครื่อง และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
  • สามารถติดตั้งแบบทั่วไปในโรงงาน และแบบพกพา เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงในโรงงาน
  • เทคโนโลยีโครงสร้างกล้องแบบ Webview และ Everclean ให้ภาพที่คมชัดและมีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ลดการสูญเสียที่เกิดจากการขาดของกระดาษได้อย่างมาก โดยทั่วไปประมาณ 80%
  • เพิ่มความสามารถในการทำงานของเครื่องผลิตกระดาษ
  • วิเคราะห์สาเหตุการขาดของกระดาษขณะเดินเครื่อง
  • ทราบถึงเหตุการณ์สำคัญทั้งหมด ณ ที่ใดๆ ในเครื่องผลิตกระดาษภายใต้การควบคุม
  • รู้ว่าควรเพิ่มประสิทธิภาพที่ไหน และแก้ไขตรงจุดไหน
  • เพิ่มคุณภาพของกระดาษ