ระบบตรวจเช็ค Web Inspection

WEB INSPECTION SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

การทำงานของระบบตรวจเช็ค Web Inspection นั้นจะทำการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ตลอดทั่วทั้งหน้ากว้างของกระดาษเพื่อทำการบันทึกและจำแนกสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ทั้งนี้ระบบจะทำการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ทางผู้ใช้งานได้ทำการตรวจสอบจากผลรายงานที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของสิ่งแปลกปลอมที่พบ รวมถึงคุณภาพของกระดาษโดยรวมที่ได้มาจากการเดินเครื่องผลิตกระดาษ ทั้งนี้การทำงานร่วมกับระบบ WMS จะช่วยให้สามารถระบุสิ่งแปลกปลอมที่พบรวมถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

  • เป็นการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมตลอดผิวหน้ากว้างของกระดาษ และการควบคุมคุณภาพของกระดาษ
  • สามารถทำงานได้หลากหลายตำแหน่ง เช่น ส่วนตะแกรงลวดเดินแผ่น/ ส่วนกดรีดน้ำ / ส่วนอบแห้งกระดาษ / ส่วนเข้าม้วนกระดาษ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพิ่มคุณภาพของกระดาษ
  • อัตราการเรียกร้องของลูกค้าลดลง
  • เพิ่มความสามารถในการทำงานของเครื่องผลิตกระดาษ