ชาวเวสตัน ไมเออร์ เข้าอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

SHARE

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เวสตัน ไมเออร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ในหัวข้อ “CPR ช่วยชีวิตได้อย่างไร”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด ได้เข้าร่วมอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ในหัวข้อ “CPR ช่วยชีวิตได้อย่างไร” ซึ่งงานนี้เป็นหนึ่งในโครงการครอบรอบ 35 ปี ของบริษัท

โดยเนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย

  1. ภาคทฤษฎี หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
  2. ภาคปฏิบัติ วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะการหยุดหายใจ และวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ซึ่งพวกเราชาว เวสตัน ไมเออร์ ทุกๆคน ก็ได้รับความรู้และเทคนิคในการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่สำคัญ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทั้งในและนอกองค์กร หรือแม้แต่หากเกิดเหตุขึ้นกับครอบครัวเราเอง พวกเราชาวเวสตัน ไมเออร์ จะได้นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และช่วยเหลือทุกๆชีวิต

ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ ทั้งองค์ความรู้และอุปกรณ์สาธิตที่ครบครัน

นอกจากสินค้าและบริการที่ดีที่สุดที่ทางลูกค้าจะได้จากเวสตัน ไมเออร์แล้ว เรายังผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในด้านอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม อย่างเช่น การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นนี้ ทั้งนี้เราไม่สามารถคาดเดาเหตุการ์ไม่คาดฝันได้ เพราะฉะนั้น ขอให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อพนักงานของเราปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานท่าน ท่านสามารถอุ่นใจได้ อย่างน้อยๆเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือทุกชีวิตให้พ้นจากวิกฤติได้

Category

 
all - content hub

คลังความรู้

 

ข่าวสารและกิจกรรม

 

การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ

 

การกรองและการคัดแยก

 

ผลิตภัณฑ์ขัดพื้นผิวและเครื่องมือในการขัด

ลูกค้าของเรา (Clients)

SCG
Double A
Kimberly-Clark
HSFC
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด
IPP
CAS
ปูนอินทรี
TPIPL
PTT
UENO
Gulf
Glow
BJC
Betagro
CP
Ajinomoto
Mitr Phol
Thai Union
โอลีน
มรกต
GSL
Chaodee Modified Starch
Eiamheng