newsletter-1-cover

คลอดแล้วจ้า! จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ #1

 

ประมวลภาพประทับใจ วันครบรอบ 35 ปี บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด

 

เวสตัน ไมเออร์ ได้รับการประเมินกลุ่มคู่ค้าระดับ A+

ลูกค้าของเรา (Clients)

SCG
Kimberly-Clark
Double A
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด
HSFC
IPP
ปูนอินทรี
TPIPL
PTT
UENO
Gulf
Glow
BJC
Betagro
CP
Ajinomoto
Mitr Phol
Thai Union
โอลีน
มรกต
GSL
Chaodee Modified Starch
Eiamheng