แอนดริทซ์ออโตเมชั่น

ANDRITZ AUTOMATION

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

แอนดริทซ์ออโตเมชั่น ยืนหยัดเคียงข้างโรงงานของคุณ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม การจัดการโครงการ วิศวกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไปจนถึงงานการก่อสร้าง การเริ่มต้นและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และดำเนินการบำรุงรักษาและทำการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม ต่อไปเพื่อขยายและปรับปรุง ด้วยระบบควบคุมและการจำลองโรงงานและเครื่องมือควบคุมขั้นสูง เราช่วยให้โรงงานพร้อมในการปฏิบัติงาน

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

  • สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และสวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าต่ำและโรงงานจำหน่าย ระบบขับเคลื่อน ระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์สำหรับกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบรับความรู้สึกและการวัดเฉพาะของเครื่อง การจำลองกระบวนการและเครื่องจักรด้วย IDEAS
  • โซลูชันการควบคุมกระบวนการขั้นสูงด้วย BrainWave และ Advanced Control Expert (ACE) การบำรุงรักษาระยะไกล (บริการออนไลน์) บริการแสงสว่างและอาคาร

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดจากลอจิกควบคุมได้ถึง 82% ก่อนการใช้งานภาคสนาม
  • ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 200%