STAINLESS STEEL WIRE

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ลวดแสตนเลสถัก  ผลิตจากวัสถุที่มีโครงสร้างที่เสถียรภาพสูง  ทำให้ รูของตระแกรงมีความแข็งแรงรักษารูปร่างได้ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อใช้กับกว่าเมื่อใช้กับ ค่า PH ที่รุ่นแรง

หน้าที่ และการใช้งาน

ทำหน้าที่ขึ้นรูป ,ทำหน้าที่เอาน้ำออกจากเยื้อกระดาษ,ทำหน้าที่ เป็นกระแกรงสั่นในอุตสาหกรรม พวกนม

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • มีความหลากหลายของลวดโลหะมีหลากหลาย คุณภาพ
  • ทำตะเข็บป้องกันตรงขอบตามสั่ง แบบ clipper/pin
  • bottom และ top wire แบบ open ended หรือ endless ในแนวทแยง
  • ตระแกรงกด