ระบบ FABRIC GUIDE

FABRIC GUIDE SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ระบบ Guiding system ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ Fabric อยู่ตรงกลางตลอดการเคลื่อนที่ หาก Fabric มีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ตัวระบบ Guiding system จะทำการปรับให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ โดยระบบ Guiding system จะใช้การนำ Fabric โดยให้ตั้งฉากกับแกนหมุนเสมอ ดังนั้นด้วยลักษณะนี้เอง Fabric จึงสามารถเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ถูกต้องตลอดการเคลื่อนที่

หน้าที่และการใช้งาน

ตัว Guiding system จะทำการควบคุมแนวการเดินของ Fabric ด้วยความแม่นยำสูง และมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับแต่ละตำแหน่งบนเครื่องผลิตกระดาษ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ประสิทธิภาพการเดินเครื่องผลิตกระดาษดีขึ้น
  • การควบคุมที่เสถียรในการใช้งาน
  • เพิ่มอายุของผ้าลูกอบให้นานยิ่งขึ้น
  • ผ้ามีตำแหน่งการเคลื่อนตัวที่แน่นอนและถูกต้อง
  • สามารถลดปริมาณการใช้อากาศ