ระบบปรับความตึงผ้า

FABRIC TENSION SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ระบบปรับความตึงผ้าของ E&L ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสินค้าดังกล่าวนี้ สามารถใช้งานได้ในหลากหลายขนาด และสามารถผลิตได้ตรงตามของต้องการของทางผู้ใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับความตึงของผ้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วยความแม่นยำจึงช่วยให้มีกระบวนการผลิตที่คงที่และสม่ำเสมอ และยังส่งผลเรื่องอายุการใช้งานของผ้า ที่จะทำให้ใช้งานได้นานที่สุด  ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

หน้าที่และการใช้งาน

ระบบปรับความตึงผ้าจะทำงานโดยการปรับแรงตึงแบบอัตโนมัติ จึงสามารถทำงานได้อย่างเรียลไทม์ โดยจะทำการควบคุมค่าความตึงสำหรับแต่ละตำแหน่งบนเครื่องผลิตกระดาษ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ความสามารถในการทำงานของเครื่องผลิตกระดาษ
  • การปรับปรุงคุณภาพกระดาษ
  • เพิ่มผลผลิตของกระดาษ
  • เพิ่มอายุใช้งานของผ้าลูกอบ
  • ลดปริมาณการใช้ไอน้ำ
  • ลดการขาดของกระดาษขณะเดินเครื่องผลิตกระดาษ